Heslo pro chráněné stránky

Zobrazení obsahu některých stránek je podmíněno zadáním hesla (např. fotogalerie). Pokud heslo neznáte, nebo si na něj nemůžete vzpomenout, můžete nás pro jeho získání kontaktovat prostřednictvím emailu na adresu: KMouckova@atlas.cz

Kdo je Online:

Users:

Translator

  Translate to:

Praha

22.6.2024

Morseova abeceda

Kódování abecedy vymyslel americký vynálezce, malíř a sochař Samuel Morse. Ten také uskutečnil v roce 1844 první telegrafické spojení mezi Washingtonem a Baltimorem. Původní abeceda byla ještě v roce 1918 zdokonalena. Morseova abeceda je skupina symbolů, která je používána v telegrafii. Kóduje znaky latinské abecedy, číslice a speciální znaky do kombinací krátkých a dlouhých signálů. Ty je možné přenášet na dálku jednodušším způsobem, než všechny znaky abecedy. K přenosu morseovky je možné použít akustický signál (pískání), elektrický signál (telegraf), optický signál (signalizace vlajkami, záznam na papír pomocí teček a čárek). Nejběžnější použití je dnes v amatérské radiotelegrafii. Rychlost komunikace se pohybuje od 60 do 250 znaků za minutu. Pro výuku Morseovky se někdy jako mnemotechnická pomůcka používají pomocná slova, jejichž počáteční písmeno a délka slabik pomáhá zapamatovat si kód písmene. U některých písmen může být pomocných slov více.

 

Písmena

Znak Kód Popis Znak Kód Popis
A .- akát N -. národ
B -... blýskavice O --- ó náš pán
C -.-. cílovníci P .--. papírníci
D -.. dálava Q --.- kvílí orkán
E . erb R .-. rarášek
F ..-. Filipíny S ... sekera
G --. Grónská zem T - tón
H .... hrachovina U ..- uragán
CH ---- chléb nám dává V ...- vyučený
I .. ibis W .-- wagón klád
J .--- jasmín bílý X -..- Xénokratés
K -.- krákorá Y -.-- ý se ztrácí,
L .-.. lupíneček Z --.. zpíváme jen
M -- mává      

Další písmena

Znak Kód
Ä .-.-
É ..?..
Ö ---.
Ü ..--

Číslice

Znak Kód
1 .----
2 ..---
3 ...--
4 ....-
5 .....
6 -....
7 --...
8 ---..
9 ----.
0 -----

Ostatní znaky

Znak Kód Popis
? ..--.. otazník
, --..-- čárka
! --...- vykřičník
. .-.-.- tečka
; -.-.-. středník
/ -..-. lomítko
= -...- rovnítko
- -....- pomlčka
<-> .----. odsuvník, tabelátor
( -.--. otevírací závorka
) -.--.- uzavírací závorka
" " .-..-. uvozovky
: ---... dvojtečka
_ ..--.- podtržítko
@ .--.-. zavináč

Její použití je jednoduché a vhodné zvláště pro děti, které se teprve učí přijímat zprávy. Při čtení postupujeme zleva doprava. Každé políčko představuje část jednoho vyslaného znaku a to podle barvy (tečka nebo čárka) a sloupce (pořadí tečka či čárky ve vysílaném znaku). V následující tabulce představují modrá pole čárku a žlutá tečku.

T M O Ch
Ö
G Q
Z
N K Y
C
D X
B
E A W J
P
R Ä
L
I U Ü
F
S V
H

Příklad čtení

Přijato: -..-

 • Rozdělíme přijatý znak na jednotlivé části.
  • Postupujeme zleva doprava.
 • Vybereme políčko v prvním sloupci odpovídající první části (čárka) – T
  • Dále již postupujeme pouze v řádku s vybraným písmenem.
 • Vybereme políčko v druhém sloupci odpovídající druhé části (tečka) – N
 • Vybereme políčko v třetím sloupci odpovídající třetí části (tečka) – D
 • Vybereme políčko v čtvrtém sloupci odpovídající čtvrté části (čárka) – X
  • Zpracovali jsme všechny části. Písmeno X odpovídá přijatému znaku -..-