Heslo pro chráněné stránky

Zobrazení obsahu některých stránek je podmíněno zadáním hesla (např. fotogalerie). Pokud heslo neznáte, nebo si na něj nemůžete vzpomenout, můžete nás pro jeho získání kontaktovat prostřednictvím emailu na adresu: KMouckova@atlas.cz

Kdo je Online:

Users:

Translator

  Translate to:

Praha

13.7.2024

První pomoc

Důležitá telefonní čísla: 

 • 155 – Zdravotnická záchranná služba
 • 150 – Hasičská záchranná služba
 • 158 – Policie ČR
 • 156 – Městská policie
 • 112 – Tísňová llinka

Při telefonátu oznamujeme: místo, kde došlo ke zranění (kde se zraněný nachází), co se stalo, počet zraněných, charakter zranění, poskytnutou první pomoc a nakonec své jméno a telefon.

Jak již bylo řečeno, první pomoc je povinen v případě potřeby poskytnout každý z nás.

Nejprve je potřeba zjistit

–        jak ke zranění došlo

–        zhodnotit situaci, zda není nebezpečná pro ostatní (např. kolemjdoucí či řidiče)

–        zajistit bezpečnost zraněných (dostat je z místa ohrožení – požárem, auty, atp.)

Se zraněným je nutné pohybovat co nejméně (mohlo dojít k poranění nervové soustavy) – jen pokud je to bezpodmínečně nutné (v případě dalšího ohrožení). Pokud tak musíme učinit:


 

1. Posadíme zraněného 

2. Opřeme si ho o kolena a ruce provlečeme pod jeho rameny

3. Chytíme ho za předloktí, popřípadě za zápěstí

4. Lehce se skrčíme a vlečeme poraněného pozpátku.

STABILIZOVANÁ POLOHA

Nejpodstatnější jsou životně důležité funkce – dýchání a tep (kontroluje se na krčních tepnách, dýchání se kontroluje přiložením ucha k ústům, sledováním hrudníku). Je také třeba zjistit, zda je pacient v bezvědomí, a to oslovením, pokud nereaguje štípnutím do ušního laloku popřípadě poplácáním po tváři. Dále je třeba zkontrolovat, zda nedochází k silnějšímu krvácení (například tepennému). Pokud jsou všechny základní životní funkce v pořádku, uložíme postiženého do stabilizované polohy.

stabilizovaná poloha

 

Tato poloha zajišťuje bezproblémové dýchání zraněného – nedojde k ucpání dýchacích cest a k následnému udušení. Z toto vyplývá, že do stabilizované polohy se ukládají pouze postižení, kteří:

        nemají příznaky zastavení srdeční činnosti

        mohou dýchat – nemají tedy ucpané dýchací cesty, ani příznaky pneumotoraxu

        nemají poraněnou páteř

 

Druhy krvácení

 

 • odřeniny – vydezinfikovat, popřípadě jemně umýt. Můžeme ji překrýt náplastí, pokud je odřenina rozsáhlejší, použijeme sterilní obvaz
 • žilní krvácení – tlakový obvaz, popřípadě jakkoli stlačit oba okraje rány. Při krvácení končetiny je dobré ji zvednout; snížíte tím tlak krve v končetině
 • vlásečnicové krvácení – lze běžne klasifikovat jako odřeniny, stačí je tedy dezinfikovet, vyčistit a sterilně překrýt
 • tepenné krvácení Toto krvácení je akutní – je třeba jej zastavit co nejdříve, a to nejprve stisknutím tepny prstem – v místě co nejblíže rány, mezi ní a srdcem. Tepnu musíme tisknout proti kosti.
  • na ruce: Stiskneme tlakový bod pod dvojhlavým svalem (v horní části končetiny)
  • na noze: Stlačíme stehenní tepnu v oblasti třísla, popřípadě pevně stáhneme úplně pokrčenou končetinu (obvaz vedeme kolem stehna a lýtka), nebo pevně stáhneme celou končetinu k pánvi (obvaz vedeme pod zády, přes lýtkovou kost)
  • z tepny lícní: Stiskneme tepnu jedním prstem mezi koncem dolní čelisti a začátkem krku
  • z tepny spánkové: Přiložíme prst na spánek, proti kosti (lebce)
  • z tepny krční: Stlačíme jedním prstem, pouze na jedné

Zlomeniny

Příznaky zlomeniny – bolest ve zlomené končetině, může být patrné nepřirozené zahnutí končetiny, viditelná kost – pokud se jedná o otevřenou zlomeninu, špatná citlivost v končetinách či bolení zad – při poranění páteře

Druhy zlomenin:

Zavřené – zajistíme dokonalou nepohyblivost kloubů nad a pod zlomeninou, co nejmenší pohyb zraněného a eventuelně provedeme protišoková opatření. U horních končetin zlomeninu znehybníme nějakým šátkem (pověsíme ji do závěsu).

Otevřené – v případě krvácení nepoužíváme žádný tlakový obvaz (krvácení zastavíme stlačením některého z tlakových bodů na těle). Ránu je třeba sterilně zakrýt a lehce obvázat. Učiníme protišoková opatření a s poraněným se snažíme nepohybovat.

Poranění páteře jsou velice vážná. Projevují se špatnou (případně žádnou) citlivostí v končetinách či bolestmi v zádech. S raněným pokud možno nepohybujeme vůbec. Pokud je to nutné, položíme ho na pevnou podložku a znehybníme mu hlavu (kvůli eventuelnímu poranění krční páteře).

 

Popáleniny

 viditelná rána na těle, zčervenalá kůže, puchýře, seškvařená kůže, bolest. Dělí se na:

–       lehké – jemně načervenalá kůže, pálí – chladíme vodou;  puchýře, zarudá kůže, silně pálí – chladíme vodou, překryjeme sterilním obvazem

–       těžké – hluboké popáleniny, kůže seškvařená – překryjeme sterilním obvazem

Hrozí nebezpečí šoku, proto provedeme příslušná opatření. Popálených ploch se nedotýkáme, nevtíráme do nich žádné masti ani oleje a ani je nezasypáváme.
Úrazy způsobené elektrickým proudem

Pokud byl postižený zasažen proudem s vysokým napětím, došlo k zástavě srdce. Než přistoupíme k resuscitaci, oddálíme ho od elektrického vodiče – musíme být na izolovaném podkladu, nebo se jeho těla nedotýkáme rukama (např. dřevěnou větví). Pak zahájíme nepřímou masáž srdce a přetlakové dýchání z úst do úst.