Heslo pro chráněné stránky

Zobrazení obsahu některých stránek je podmíněno zadáním hesla (např. fotogalerie). Pokud heslo neznáte, nebo si na něj nemůžete vzpomenout, můžete nás pro jeho získání kontaktovat prostřednictvím emailu na adresu: KMouckova@atlas.cz

Kdo je Online:

Users:

Translator

  Translate to:

Praha

22.6.2024

Táborový řád

 1.  každý se bude k ostatním táborníkům a vedoucím chovat čestně a kamarádsky
 2.  nikdo neopustí prostor tábora bez vědomí vedoucího a to ani do nejbližšího okolí
 3. denní program je závazný pro každého táborníka, nikdo jej svým chováním nesmí narušovat či mařit
 4. každý účastník tábora dbá na své věci a na osobní čistotu
 5. společný táborový majetek je povinen každý opatrovat a chránit před poškozením či ztrátou
 6. vypůjčené táborové nářadí a sportovní náčiní každý vrátí v pořádku, případné poškození či ztrátu poctivě oznámí
 7. při vycházce do okolí bude každý dbát na své dobré vystupování a chování
 8. nikdo nebude vstupovat do cizích stanů bez souhlasu jejich obyvatel
 9. ve stanech nebude nikdo přechovávat potraviny podléhající zkáze – lze si je uschovat do táborové kuchyně
 10. k jídlu nastupuje vždy celý oddíl pohromadě, každý čistý, umytý a vezme si jen tolik jídla kolik sní (je možné si jít dodatečně pro přidání)
 11. zbytky jídla a odpadky je nutné odhazovat do odpadové jámy nebo do určené nádoby
 12. není dovoleno si schovávat zbytky jídla
 13. vodu na pití je možno používat pouze převařenou (tj.čaj) a to z určené nádoby
 14. příbor si umyje každý neprodleně po jídle v určené nádobě s teplou vodou a opláchne
 15. ve stanech, ale i ve všech prostorách tábora si každý dodržuje pořádek a čistotu
 16. doba poledního klidu je určena pro odpočinek a nikoli pobíhání po táboře
 17. v době večerky nikdo nebude rušit ostatní ze spánku
 18. je zakázáno používání mobilních telefonů mimo určenou hodinu!!!
 19. ve stanech je zakázáno svítit svíčkami, pouze baterkou
 20. nikdo nebude ořezávat větve, loupat kůru nebo sekat do stromů sekerou či nožem
 21. bude-li kdokoli potřebovat pomoc nebo radu, obrátí se s důvěrou na kteréhokoli vedoucího
 22. nebude-li se táborník cítit zdráv a nebo se zraní, oznámí to ihned vedoucímu nebo zdravotnici – i v případě, že se mu to bude zdát bezvýznamné
 23. každý účastník tábora je povinen uposlechnout vedoucího či instruktora svého oddílu, ale také kteréhokoli vedoucího v táboře – povinnost uposlechnout příkazy je naprostou samozřejmostí a každý tak učiní bez odmlouvání
 24. v táboře je přísný zákaz přechovávání nebo požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek!!!