Heslo pro chráněné stránky

Zobrazení obsahu některých stránek je podmíněno zadáním hesla (např. fotogalerie). Pokud heslo neznáte, nebo si na něj nemůžete vzpomenout, můžete nás pro jeho získání kontaktovat prostřednictvím emailu na adresu: KMouckova@atlas.cz

Kdo je Online:

Users:

Translator

  Translate to:

Praha

22.5.2024

Uzlování

V širším pojetí se uzlem rozumí libovolný šmodrchanec vytvořený na kdejaké tkaničce, niti či lanu. V užším pojetí se jím myslí takový výtvor, který lze k něčemu využít a zřejmě jej budeme schopni uvázat, byť s návodem či nákresem, opakovaně. Ono vlastně to pojmenování uzel i v užším slova smyslu je poměrně široké. Obecně se pod něj schovávají všechny uzly bez ohledu na jejich účel a použití.

Uzly lze rozlišovat podle různých kritérií. Za základ vezměme dělení podle toho, jak uzel vypadá a k čemu slouží. Můžeme tak odlišit tři základní kategorie a ty se pak mohou dělit podle potřeby i dále:

 • Spojky – to jsou uzly, které slouží ke spojování dvou různých provazů či lan. Většinou ještě předpokládáme, že zatížení obou pevných konců bude působit opačným směrem. Z tohoto pohledu tedy ne všechno, čím svážeme dva provazy je spojkou. Spojky většinou ještě dělíme na:
 •  na svazování stejně silných lan
 • ona svazování různě silných nebo různě ohebných lan
 • Smyčky – to jsou takové uzly, jejichž uvázáním vznikne na laně takové oko. Okem pak lze prostrčit třeba horolezeckou karabinu, abychom předmět uvázaný na pevném konci lana (člověk) připevnili třeba ke kovovému kruhu. Smyčky většinou ještě dělime na:
   •  volné, kluzné, zatahovací – to jsou takové, jejichž smyčka může (a má) měnit svoji velikost
   •  pevné – to jsou takové, jejichž syčka naopak musí i při libovolném zatížení zůstat stejně veliká

Někdy jsou mezi smyčky zařazovány i úvazy – slouží k upevnění lana k nějakému předmětu. Příkladem může být přivázaní koně k zábradlí před saloonem Divokého západu.

 • Uzly – sem bychom zařadili vše, co se nevešlo do předchozích dvou kategorií. Já v této kategorii používám podrobnější rozdělení, například ozdobné a dekorativní uzly nebo koncovací uzly.
  •  zkracovačky – uzly, které umožňují bez poškození provazu zmenšit vzdálenost mezi jeho konci
  • koncovací – uzly, které se váží na konci provazu a májí buď zabránit jeho rozpletení nebo roztřepení nebo mají zabránit vyklouznutí provazu z nějakého otvoru
  • ozdobné – mají dekorativní charakter, často ale plní i funkci koncovacího uzlu nebo ochrannou, kdy chrání lano před odíráním
  • pletence – vznikají plétáním ůzných provazů, jako příklad uvedu třeba pomlázku, která sice není upletena z provazů, ale je to přesně ten typ vazby
  • ostatní – sem můžeme zařadit další speciální uzly většinou s vyhraněným použitím, jako třeba na uvazování rybářských háčků, vázání mušek na muškaření.

Ambulanční uzel – také jako plochá spojka – je vhodný k zavazování obvazů i třícípých šátků, ke spojení stejně nebo přibližně stejných provazů.

Rybářský uzel je vhodný ke svazování tenkých provázků, vláken z umělých hmot, rybářských vlasců apod.

Škotový uzel se používá ke svazování provazů nestejné síly, k uvázaní lana do pevného oka nebo háku, plachty, také ve tkalcovství, proto se také nazývá uzlem tkalcovským.

Dračí smyčka – též pevná smyčka – používá se ke spouštění břemen.

Lodní smyčka se používá k přivazování lodí, kotev, kůlů, k zavazování lodních pytlů apod. Váže se přímo na kůl nebo se nahazuje.

Zkracovačka slouží ke zkrácení dlouhých lan nebo provazů, napínacích lanek stanů apod.

Dřevařský uzel je důležitý pro svazování a odtahování těžkých větví, trámů, prken, břemen apod. – na souši i na vodě.

Liščí smyčka slouží k přivazování pevných kruhů uprostřed lana, háků a kulatin; zvlášť důležitá v horolezectví.

Osmička je jednoduchý základ pro vázaní dalších uzlů. Užití je obdobné jako u očka. Lze ji použít i jako ozdoby.